อัตราค่าโฆษณา

ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ราคา 50 บาท / กรอบ (ทีมงานนำส่งหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ลูกค้าลงส่งพร้อมใบเสร็จกลับให้ทาง mail)
หรือ
หากต้องการให้จัดส่งหนังสือพิมพ์ตัวจริง EMS กลับให้ เพิ่ม 150 (รวม 200/กรอบ) (ทีมงานนำส่งหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ลูกค้าลงส่งกลับให้ทาง mail พร้อม นำส่งหนังสือพิมพ์พร้อมใบเสร็จรับเงินกลับให้ทางไปรษณีย์)
Scroll to Top