วิธีลงโฆษณา

วิธีที่ 1 กรีณีที่ท่านมีหนังสือเชิญชุมของท่านอยู่แล้ว ให้ท่านส่งไฟล์ หนังสือเชิญของท่านมาที่

E-mail : cpdthailandnews@gmail.com

วิธีที่ 2 กรณีที่ท่านต้องการลประกาศ โฆษณา แต่ท่านยังไม่มีหนังสือเชิญประชุม ให้ดาวโหลดฟอร์ม ตัวอย่างประกาศที่หน้า “ตัวอย่างประกาศ” กรอกข้อมูลเป็นบริษัทที่ท่านต้องการประกาศ แล้วส่งมาที่

E-mail : cpdthailandnews@gmail.com

Scroll to Top