ลงประกาศหนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์ รายวัน “ซีพีดี นิวส์”

ใบอนุญาตการพิมพ์เลขที่ สสช ๒๐/๒๕๕๙ ISSN /2465-499X

ลงประกาศหนังสือพิมพ์
ราคา 50 บาท

หนังสือพิมพ์รายวัน "ซีพีดี นิวส์"

ใบอนุญาตการพิมพ์เลขที่ สสข ๒๐/๒๕๕๙ ISSN 2465-499X
 รับลงโฆษณา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

รับลงโฆษณา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
การประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับงบการเงินสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2566 วันสุดท้ายคือวันที่ 22 เมษายน 2567

– เชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
– ประกาศจ่ายเงินปันผล
– เชิญประชุมเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือ อำนาจกรรมการ
– เชิญปะชุมเพิ่มทุน
– เชิญปะชุมลดทุน
– ปะชุมย้ายบริษัทข้ามเขต

– ประกาศเลิกห้างเลิกบริษัท
– ประชุมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
– ประกาศชำระบัญชี
– เชิญประชุมเลิกบริษัท
– งบดุล
– เปลี่ยนตราประทับ
– ประกาศอื่นๆ

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียน จดจัดตั้งบริษัท
จดเปลี่ยนแปลงต่างๆ เปลี่ยนแปลงกรรการ เพิ่มทุน ย้ายที่อยู่ ฯลฯ

สนใจลงประกาศ โฆษณา
ลงประกาศประกาศไม่ทัน
กรุณาติดต่อ คุณเบียร์ 093-6579954

E-mail : cpdthailandnews@gmail.com
LINE ID : cpdnews
*** สอบถามเพิ่มเติม 24 ชั่วโมง เปิดบริการ ทุกวัน

Scroll to Top